Hva vi kan

Vår kjernekompetanse er utvikling innenfor backend, frontend, UX, database, datamodellering og integrasjoner/API-utvikling. Denne kompetansen bruker vi til å hjelpe bedrifter og foretak med å nå sine forretningsmål gjennom å gjøre idéer om til profesjonelle digitale produkter og tjenester. Vi deltar i alle deler av utviklingsprosessen fra konsept- og produktutvikling, til planlegging og implementasjon. Selv om vår kjernekompetanse er innenfor systemutvikling overlapper ofte vårt arbeid med prosjektledelse, rådgivning og forretningsutvikling.

Vi går inn i roller som:

 • Fullstackutviklere
 • Backendutviklere
 • Frontendutviklere
 • Frontend leads
 • DevOps
 • ScrumMasters
 • Prosjektledere
 • Team leads

innen fagområder som:

 • Iterativ utvikling
 • Funksjonell programmering
 • Testdreven utvikling
 • Domenedreven utvikling
 • Moderne webklienter
 • Databaser
 • Mikrotjenester
 • HTTP
 • REST/APIs
 • Event-baserte systemer
 • Datavisualisering
 • Byggeautomatisering
 • Infrastruktur

Vi jobber metodisk med:

 • Scrum
 • Lean
 • Kanban
 • DDD
 • TDD

og skriver kode i språk som:

 • Typescript/Javascript
 • Python
 • Scala
 • Java
 • HTML5
 • CSS
 • SASS
 • SQL
 • Perl
 • Bash
 • Ruby
 • JSON
 • F#
 • C
 • C++
 • Swift

Vi liker å jobbe med rammeverk og biblioteker som:

 • React
 • Angular (2+)
 • Express.js
 • Django
 • Flask
 • Http4s
 • Material Design
 • Bootstrap
 • Spring
 • .NET Core
 • D3.js
 • CRA
 • Giraffe
 • Deedle
 • Pandas
 • Xplot
 • Plotly

og støtteteknologi som:

 • Git
 • NPM/Yarn
 • NGINX
 • Apache
 • Logstash
 • Kibana
 • Webpack
 • Gatling
 • RabbitMQ
 • Vagrant
 • Docker
 • Ansible
 • UNIX

Teknologien endrer seg raskt. Vi fokuserer derfor alltid på hvilke verktøy som løser oppgaven vi jobber med best mulig. Vi dyrker også et sterkt internt fagmiljø som bidrar til å holde oss oppdatert. Er du utvikler og liker stacken over?
Bli med på laget!