bilde av Kode Oslo

Om Kode Oslo

Vårt team består av fem fullstack-utviklere med ulike spesialiseringer og en forretningsutvikler. Teamet har bred erfaring fra prosjekter i offentlig og privat sektor og på tvers av bransjer som mediebransjen, energi, finans og utdanningssektoren. Vår kjernekompetanse er utviklingstjenester og programmering innenfor backend, frontend, infrastruktur, database, datamodellering, integrasjoner og API-utvikling.

Ved å dyrke et aktivt fagmiljø og en god læringskultur holder vi oss oppdatert rundt endring og utvikling i det teknologiske landskapet. Dette gjør oss til gode rådgivere og sparringspartnere i oppdrag der vi bistår med teknologirådgivning. Kode Oslo samarbeider med en rekke andre selskaper og aktører på større prosjekter og vi brenner for å bidra i gode tverrfaglige teams som leverer førsteklasses digitale produkter og tjenester. Du kan lese om hva slags teknologier vi bruker her.

team

konsulent hos Kode Oslo
konsulent hos Kode Oslo
konsulent hos Kode Oslo
konsulent hos Kode Oslo
konsulent hos Kode Oslo
konsulent hos Kode Oslo

Interne prosjekter

Kode Oslo er en produktorientert gjeng som liker å bygge ting, enten det er for andre eller oss selv. Samtidig som vi er veldig stolte av å levere våre tjenester til noen av Norges mest krevende teknologiselskaper, så er vår langsiktige ambisjon å fase selskapet i økende grad over i å utvikle egne tjenester. Vi har for tiden flere utviklingsprosjekter internt og fokuserer spesielt på prosjekter som kombinerer store mengder data, visualisering og automatisering. Vi har for eksempel bygget en plattform for automisert handel på børs (PDI AS), som i dag er skilt ut av Kode Oslo som et eget selskap. Denne modellen gjør det mulig å kombinere spennende oppdrag for andre bedrifter, samtidig som vi kan utvikle og eksperimentere videre med mot nye produktidéer internt.

Vi holder til i det vi mener er Oslos fineste kontorer, i Youngstorget 3. Her sitter vi sammen med våre flinke og gode venner i designselskapet Okse.

Okse