Om Kode Oslo

Vi er et uavhengig konsulentselskap.

Kode Oslo AS ble opprettet i 2017 av en gjeng utviklere som ønsket å styre sin egen hverdag og velge prosjekter på egne premisser. I dag er kode Oslo et konsulentselskap i solid utvikling, med kunder som blant annet Arkivverket, Oljefondet (NBIM), Itera, NIBIO, VilMer, Norkart, Aize, Cognite og Link Mobility.

Teamet består av fem fullstackutviklere og en forretningsutvikler der alle har ulik bakgrunn, interesser og fagspesialisering. Felles for alle er imidlertid en sterk interesse for å utforske problemer og muligheter innenfor ulike domener og bransjer.

I kombinasjon med arbeid for våre oppdragsgivere har vi et sterkt fokus på produkt- og tjenesteutvikling internt. Dette er en sentral del av kulturen vi aktivt jobber med å bygge, og noe av det som skiller oss fra mange andre selskaper i vår bransje. Vårt langsiktige mål er å frigjøre mer tid og ressurser til dette arbeidet, slik at vi får utforsket, testet, validert og iterert over så mange idéer som mulig innenfor domener vi er interessert i.

Vi mener at styrken i et passe stort, faglig sterkt, sammensveiset og erfarent lag er nettop at vi kan få til ting som er vrient å oppnå om man jobber alene. Det samme gjelder om man er en del av en litt for stor organisasjon. Arbeid på egne prosjekter ofte ser ut til å bli brukt som en slags gulrot, tilsynelatende mest for at "byggere" (som vi liker å kalle folk som bygger ting) skal få lov til å bygge. Vi har et litt annet perspektiv. Hos oss er dette en helt sentral verdi og hele teamet står klart til sparre, utfordre, diskutere, iterere over problemer og idéer. Og så lenge man jobber metodisk, strukturert og forankrer arbeidet i etablerte metoder så tror vi det er mulig å jobbe seg frem til problemer som er virkelig verdt å løse.

Vi har et bevisst forhold til hva vi er flinke til, og hvordan vi bør styrke oss for å nå målene vi har satt oss. Dette gjelder for Kode Oslo som gruppe, og for den enkeltes ønsker og behov. Vi tror at en viktig nøkkel til kontinuerlig fremgang ligger i å la folk utvikle seg faglig og menneskelig gjennom arbeidsplassen sin. Vi tror også at det meste kan læres bare man er motivert. Og ikke minst at man lærer aller best ved å kombinere teori og praksis. Aller helst i samarbeid med andre flinke folk i spennende prosjekter.

illustrasjonsbilde