Samarbeid

Vi liker å samarbeider med store og små bedrifter om å løse vanskelige problemer.

Vi har har høy kompetanse blant annet innenfor backendutvikling, frontendutvikling, UX, databaseutvikling, datamodellering og integrasjoner/API-utvikling. Det er i samarbeid med domeneeksperter, produkteiere, designere, prosjektledere, utviklere og andre at de beste løsningene og idéene oppstår. Våre kunder og samarbeidspartnere kan forvente god kommunikasjon, høy kvalitet på arbeidet vi utfører, ryddighet og ærlige tilbakemeldinger. God problem- og domeneforståelse er noe vi vektlegger tungt og vi anser dette som en forutsetning for et vellyket resultat i prosjektene vi påtar oss. Våre konsulenter kan både lede og støtte utviklingsprosesser og verdsetter konstruktiv feedback og utveksling av idéer.

Erfaring har lært oss at enkle løsninger ofte er de beste. Vi introduserer først et verktøy eller en teknologi når vi ser at det er behov og verdsetter løsninger som er enkle for andre å forstå og videreutvikle. Rent teknisk betyr dette at vi blant annet foretrekker funksjonell programmering, testdrevet utvikling og statiske typede språk. Samtidig er vi teknologiuavhengige og anser en viktig side av vår rolle som utviklere å være teknologisk oppdatert, slik at vi til enhver tid kan rådgi våre kunder på bakgrunn av behov fremfor "favoritteknologi".

Kode Oslo kan levere svært erfarne og dyktige enkeltkonsulenter, men vi har også meget god erfaring med å stille flere utviklere som team. Dette lar oppdragsgiver utnytte effektene som ligger i et samkjørt team som er vant til å løse oppgaver sammen. Vårt syn på autonome teams er at dette kan redusere leveransetid og kostnader, og i mange tilfeller føre frem til bedre og mer robuste løsninger enn det er mulig å planlegge for.

Når vi tar på oss oppdrag søker vi alltid etter en god balanse mellom oppdragsgivers behov og våre utvikleres faglige bakgrunn, interesser og spisskompetanse. Dyktige utviklere med interesse og engasjement for problemene som skal løses gir høy merverdi, både for våre kunder og for oss som utviklere. Etter endt oppdrag tar vi alltid en debrief med våre kunder for å lære, ta feedback og for å være sikre på at både oppdragsgiver og vi er fornøyd med leveransen. Vi tar det som et uttrykk for høy kundetilfredshet at våre utviklere ofte blir tilbydt fast jobb etter endt oppdrag.

Dersom du har behov for dyktige seniorutviklere til dine prosjekter så kan du ta kontakt med Erik (forretningsutvikler) for mer informasjon.